Užitočné živočíchy pri biologickej ochrane okrasných rastlín - Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah

Užitočné živočíchy pri ochrane rastlín

užitočné stavovce a hmyz

Slovenský názov, alebo opis, latinský názov, stručný popis patogéna a jeho škodlivosti, legenda

Carabus ullrichi

Bystruška ulrichova
Carabus ullrichi
chrobáky požierajú škodlivý hmyz a rôzne bezstavovce
- dospelý jedinec


Calosoma inquisitor

Húseničiar hnedý
Calosoma inquisitor
dospelé
chrobáky vedia liezť aj po stromoch kde požierajú najmä škodiace húsenice
- dospelý jedinec

Lacerta spp.

Jašterice, Jašterica zelená
Lacerta spp.
,  Lacerta viridis

požierajú škodlivý hmyz a drobné bezstavovce
- detail kŕmiacej sa jašterice

Erinaceus europaeus

Jež tmavý
Erinaceus europaeus

požiera škodlivý hmyz, červy, slimáky
- dospelý jedinec

●●●
Harmonia axyridis var. succinea

Lienka
Harmonia axyridis var. succinea

dospelé chrobáky lienky a ich larvy požierajú najmä vošky a iné škodlivé organizmy
- dospelý jedinec

●●
Coccinella septempunctata

Lienka sedembodková
Coccinella septempunctata

dospelé
chrobáky lienky a ich larvy požierajú najmä vošky a iné škodlivé organizmy
- dospelý jedinec

●●
Araneidae

Pavúky, križiakovité
Araneidae, Aculepeira spp.

rôzne druhy pavúkov vytvárajú pavučiny, kde odchytávajú škodlivý hmyz
- lapacia pavučina

●●
Episyrphus balteatus

Pestrica pruhovaná
Episyrphus balteatus

lietajúci hmyz, ktorého larvy požierajú vošky
- detail dospelého jedineca

●●●
Parus major

Sýkorka veľká
Parus major

požiera rôzny škodlivý hmyz a jeho larvy
- dospelý jedinec

●●●
Škorec lesklý

Škorec lesklý

Sturnus vulgaris
čiastočný škodca v úžitkovej záhrade, ale požiera i rôzny škodlivý hmyz najmä jeho larvy a dáždovky
- dospelé jedince

●●●
Chrysoperla carnea

Zlatoočka obyčajná
Chrysoperla carnea

lietajúci hmyz a jeho larvy požierajú najmä vošky
- dospelý jedinec

●●●

ĎALEJ

patogén sa vyskytuje:
●●● často, ●● menej často, zriedka, × spôsobuje viac-menej estetické škody, ×× spôsobuje škody

_______
©LUKAS 2011-20

Návrat na obsah