Škodcovia okrasných rastlín - hmyz začínajúci na M až P - Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah

Škodcovia okrasných rastlín   M - P
Hmyz

B - L   |   M - P   |   R - Š   |   T - V

Slovenský názov, alebo opis, latinský názov, stručný popis patogéna a jeho škodlivosti, legenda


hmyz

Cinara pini

Medovnica borovicová
Cinara pini
pomerne veľká tmavo sivá až čierna voška, škodí na boroviciach, kde vytvára veľké kolónie a vyciciava rastlinné šťavy
- detail kolónie vošiek


×
Cinara curvipes

Medovnica
Cinara curvipes
pomerne veľká voška, škodí na Jedli - Abies concolor, kde vytvára veľké kolónie a vyciciava rastlinné šťavy
- detail kolónie vošiek na kmeni stromu


×
Psylla buxi

Méra buxusová
Psylla buxi
drobný lietajúci hmyz škodí na Krušpáne - Buxus, cicaním listov spôsobuje ich charakteristické miskovité skrúcanie
- detail poškodenia listov

●●
××
Calophya rhois

Méra škumpová

Calophya rhois

drobné cikády škodia na škumpe - Cotinus, cicaním na spodnej strane listov spôsobujú ich skrúcanie
- detail poškodenia listov

●●
××
Argyresthia thuiella

Mínerka tujová
Argyresthia thuiella
húsenice drobného motýľa škodia najmä na tuji, larvy vyžierajú vnútro mladých výhonkov, tie šupinové listy sú vo vnútri duté
- detail listov

●●
×
Euproctis chrysorrhea

Mníška zlatorítka
Euproctis chrysorrhoea
húsenice motýľa škodía na rôznych listnatých stromoch, kde v charakteristických zámotkoch aj prezimujú, opakovaným požierom listov spôsobujú veľké škody
- detail zámotkov húseníc

●●
××
Trialeurodes vapporariorum

Molica skleníková
Trialeurodes vapporariorum

drobný lietajúci hmyz, spôsobuje škody cicaním rastlinných štiav na spodnej strane listov najmä črepníkových rastlín
- detail lariev a dospelých jedincov


××
Diloba coeruleocephalla

Mramorovka modrohlavá
Diloba coeruleocephalla
húsenice motýľa škodía prevažne na vŕbach, topoľoch, leskach, duboch, hlohoch, požierom listov
- detail požeru listov a húseníc


××
Coenorrhinus aequatus

Nosánik jablčný
Coenorrhinus aequatus

drobné chrobáky okusujú okraje listov rôznych rastlín najmä z čeľade ružovité
- dospelý jedinec


××
Otiorhynchus sulcatus

Nosánik ryhovaný
Otiorhynchus sulcatus

chrobáky polkruhovite vykúsavajú okraje listov stálozelených rastlín, aktívne sú najmä v noci, larvy žijú v pôde a poškodzujú korene rastlín
- detail požeru listov

●●
×
Otiorhynchus ligustici

Nosánik ligurčekový
Otiorhynchus ligustici
drobný chrobák polkruhovite vykúsava okraje listov rôznych rastlín, larvy žijú v pôde a poškodzujú korene rastlín
- detail chrobáka


×
Leptoglossus occidentalis

Obrubnica západná
Leptoglossus occidentalis

veľká bzdocha vyciciava rastlinné šťavy z ihličnatých stromov

- detail


×
Erannis defoliara , Geometridae spp.

Piadivka zimná, Piadivkovité druhy
Erannis defoliara , Geometridae spp.
húsenice motýľov Piadiviek požierajú listy na mnohých rastlinách, húsenice sú charakteristické svojim dobrým maskovacím sfarbením
- detail húsenice


×
Yponomeuta cagnagella

Piadivka bršlenová

Yponomeuta cagnagella

žlté s čiernymi bodkami sú húsenice motýľov Piadivky vytvárajú mohutné zámotky kde požierajú listy bršlenu
- detail zámotku


××
Operophthera fagata

Piadivka buková
Operophthera fagata
bledo zelené húsenice motýľov Piadivky požierajú listy stromov dub, buk, hrab, breza
- detail húsenice

×
Caliroa cerasi

Piliarka čerešňová

Caliroa cerasi
drobná čiena mucha kladie vajíčka na listy najmä druhy sliviek čerešní, kde lesklá čierna larva požiera vchnú stranu pletiva listov
- detail larvy

××
Blennocampa pusilla

Piliarka drobná
Blennocampa pusilla
drobný lietavý hmyz /čiena mucha/ kladie vajíčka na okraje listov ruží, kde skoro priesvitná larva požiera pletivo a listy sa trubičkovite skrúcajú
- detail napadnutých listov

×
Caliroa annulipes

Piliarka lipová
Caliroa annulipes
drobný lietavý hmyz kladie vajíčka na listy lipy, dubu, javora, špecificky požiera pletivo listov, ktoré je sieťované a proti svetlu priesvitné
- detail požeru listov

×
Phyllonorycter robiniella

Ploskáčik agátový
Phyllonorycter robiniella
drobný motýľ, ktorého larvy sa vyvíjajú v pletivách listov, vytváraju tak charakteristické oválne míny
- detail míny na liste

×
Cameraria ohridella

Ploskáčik pagaštanový
Cameraria ohridella
drobný motýľ, poškodzuje listy Pagaštanu konského, larvy špecificky vyžierajú vnútorné pletivá listov, ktoré sú pri silnom napadnutí celé hnedé a opadávajú
- detail napadnutých listov

××


Phyllonorycter platani

Ploskáčik platanový
Phyllonorycter platani
drobný motýľ, poškodzuje listy Platanu, larvy špecificky vyžierajú vnútorné pletivá listov
- detail napadnutého listu

××
Acantholyda hieroglyphica

Ploskanka sadencová
Acantholyda hieroglyphica
lietajúci hmyz, škodí na boroviciach, škody spôsobujú húsenice požierom ihličia, kde zanechávajú typické hrudky trusu
- detail požeru

×
Xyleborus dispar

Podkôrnik ovocný
Xyleborus dispar
drobný čierny chrobák, škodí na rôznych listnatých stromoch, vyhlbuje do dreva chodby, kde sa vyvíjajú jeho larvy, pri silnom napadnutí stromy odumierajú
- detail výletových otvorov na kmeni

×
Parectopa robiniella

Psotka agátová

Parectopa robiniella

drobný motýľ, ktorého larvy sa vyvíjajú v pletivách listov, v strede listov agátu vytvára charakteristické rozvetvené míny
- detail míny na liste

×
Coleotechnites piceaella

Psota smreková
Coleotechnites piceaella
drobné motýle sivé, ich húsenica škodí na ihliciach smreku, ktoré vo vnútri vyžiera, okolo ihlíc vytvára aj jemné zámotky
- detail požeru

×
Parthenolecanium corni

Puklica slivková
Parthenolecanium corn
i

vyskytujú sa na rôznych rastlinách, samičky hmyzu sú ukryté pod typickým hnedým polkruhovitým štítom, kde vyciciavajú rastlinné šťavy na listoch i konárikoch
- detail jedincov

×
B - L   |   M - P   |   R - Š   |   T - V

patogén sa vyskytuje:
●●● často, ●● menej často, zriedka, × spôsobuje viac-menej estetické škody, ×× spôsobuje škody

_______________________________________________________
©LUKAS 2011- 20

Návrat na obsah