Choroby okrasných rastlín - hubové začínajúce na CH až M - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

FYTO-PÉDIA > Choroby a škodcovia > Choroby rastlín

Hubové choroby okrasných rastlín   CH - M

Slovenský názov, alebo opis, latinský názov, stručný popis patogéna a jeho škodlivosti, legenda

Venturia pyracanthae

Chrastavitosť Hlohyne
Venturia pyracanthae

huba - chrastavitosť sa vyskytuje na mnohých rastlinách z čeľade Ružovité, táto huba sa vyskytuje len na Pyracantha - Hlohyňa
- detail napadnutých plodov


●●
×

Taphrina deformans

Kučeravosť broskyne
Taphrina deformans


huba spôsobuje typické kučeravenie a neskôr usychanie listov okrasných broskýň
- detail napadnutých častí rastliny

●●
×

Schizophyllum commune
Klanolupeňovka obyčajná
Schizophyllum commune


huba napádajúca mnohé listnaté stromy, ale vyskytuje sa na odumierajúcej kôre, vytvára drobné sivé plodnice
- detail plodníc


×

Monilia laxa

Monilióza višne
Monilia laxa


huba spôsobuje vädnutie a usychanie listov i odumieranie celých mladých letorastov okrasných višní
- detail napadnutých výhonkov

●●
××

Golovinomyces cichoracearum

Múčnatka Astry
Golovinomyces cichoracearum


huba napáda druhy najmä Aster dumosus, na listoch vytvára špecifický biely povlak, tie neskôr žltnú a usychajú  
- detail napadnutých listov

●●
×

Microsphaera berberidis

Múčnatka Berberisu
Microsphaera berberidis


huba napáda druhy najmä druhy Berberis, Mahonia, Mahoberberis,  na listoch, plodoch i stonkách vytvára špecifické biele povlaky
- detail napadnutých listov

●●
×

Erysiphe euonymi

Múčnatka Bršlenová

Erysiphe euonymi


huba napáda rôzne druhy Bršleov, najmä na listoch a stonkách vytvára špecifické biele povlaky
- detail napadnutých listov


×

Erysiphe, Oidium spp.

Múčnatka Katalpy
Microsphaera elevata


huba napáda všetky Katalpy, kde na listoch i mladých výhonoch vytvára špecifické biele povlaky
- detail napadnutých listov

●●
×

Erysiphe, Oidium spp.

Múčnatky
Erysiphe, Oidium spp.


huby napádajú veľké množstvo rastlín, ale na každej rastline škodí špecifický druh, spôsobujú tu typický biely mycéliový povlak na listoch
- detail napadnutých listov Azalea

●●
×

Podosphaera pannosa var. Rosae

Múčnatka ružová
Podosphaera pannosa var. Rosae

huba napádaja množstvo rastlín, najmä ruže, vytvára na listoch a zelených častiach rastliny typický biely mycéliový povlak
- detail napadnutých listov

●●
×

Uncinula  tulasnei

Múčnatka Tulasneova

Uncinula tulasnei

huba napáda prevažne javor mliečny, na listoch sú typické kruhovité biele mycéliové povlaky, ktoré sa neskôr spájajú až môžu pokryť celý list
- detail napadnutých listov


×

patogén sa vyskytuje:
●●● často, ●● menej často, zriedka, × spôsobuje viac-menej estetické škody, ×× spôsobuje škody

________________________________________________________
©LUKAS 2011-12

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky