Choroby okrasných rastlín - hubové začínajúce na N až T - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

FYTO-PÉDIA > Choroby a škodcovia > Choroby rastlín

Hubové choroby okrasných rastlín    N - T


Slovenský názov, alebo opis, latinský názov, stručný popis patogéna a jeho škodlivosti, legenda

Exobasidium vaccinii

Nádorovitosť listov Azaliek
Exobasidium vaccinii

huba napádaja najmä Azalky, menej Leucothoe, Kalmia, Pieris, na listoch vytvára veľké mäsité výrastky s typickým biely micéliovým povlakom, výrastok neskôr stvrdne a uschne
- detail napadnutých listov


×


Cryptocline taxicola

Odumieranie ihlíc Tisu
Cryptocline taxicola


huba napáda druhy Tisov, spôsobuje škvrny na listoch, neskôr hnednutie celých výhonkov a opad listov
- napadnuté častí rastliny


×


Phellinus sp.

Ohňovec
Phellinus sp.

huba napádajúca mnohé, najmä listnaté stromy, na kmeni charakteristické drevnaté plodnice, pod kôrou vytvára biele mycélium, napadnutý strom veľmi pomaly usychá
- detail plodnice na kmeni


××

Perenospora sparsa

Pleseň ružová
Perenospora sparsa


huba škodiaca na ružiach, vytvára charakteristické fialovo čierne škvrny a na rube listu je šedo biely povlak, listy zožltnú a opadajú
- detail napadnutých listov

●●●
××

Armillaria mellea

Podpňovka obyčajná
Armillaria mellea

huba napádajúca listnaté stromy, pri báze kmeňa sa vytvárajú charakteristické jedlé plodnice húb, pod kôrou biele mycélium, napadnutý strom časom odumiera
- detail plodníc


××

Fomes fomentarius

Práchnovec kopytovitý
Fomes fomentarius

huba napádajúca listnaté stromy najmä hrab, buk, breza, jelša, kde vytvára charakteristické drevnaté, kopytovité plodnice, pod kôrou sa rozrastá mycélium, napadnutý strom časom odumiera
- detail plodnice


××

Fuligo rufa

Slizovka ryšavá
Fuligo rufa

vykytuje sa v lete za vlhkého počasia, najmä v mulčovacej kôre, pre rastliny nie je škodlivá
- detail huby


Lophodermium piceae

Sypavka smreková
Lophodermium piceae

huba škodí na Smrekoch, vytvára žlté škvrny na starších ihliciach, tíe neskôr hnednú a opadávajú
- detail napadnutej rastliny

●●
××

Ascochyta viburni

Škvrnitosť listov
Ascochyta viburni

huba napáda najmä Kalinu - Viburnum opulus, na listoch sa objavujú rôzne veľké hnedé škvrny, pletivo listu odumiera až vznikajú na miestach škvŕn diery
- detail napadnutých listo
v

●●
××

Mycosphaerella ulmi

Škvrnitosť listov Brestu

Mycosphaerella ulmi


huba napáda Bresty, na rube listov sa objavujú drobné tmavo hnedé až čierne škvrny po okraji s bielym micéliom, pletivá listu od krajov hnednú a odumierajú

- detail napadnutých listov


×

Stigmina carpophila

Škvrnitosť listov Čerešní
Stigmina carpophila

huba napáda listy čerešní a višní, najmä pred koncom vegetačného obdobia, na listoch sa objavujú tmavo hnedé až čierne škvrny, ktoré neskôr uschnú a vypadávajú
- detail napadnutých listov

●●
×

Septoria hydrangeae

Škvrnitosť listov Hortenzie
Septoria hydrangeae

huba napáda Hortenzie, na listoch sa objavujú tmavo hnedé až čierne, červeno ohraničené škvrny rôznej veľkosti
- detail napadnutých listov


×

Asteroma carpini

Škvrnitosť listov Hrabu
Asteroma carpini

huba napáda Hrab najmä pred koncom vegetačného obdobia, na listoch sa objavujú tmavo hnedé až čierne škvrny, pletivo listu odumiera
- detail napadnutých listov

●●
×

Mycosphaerella mori

Škvrnitosť listov Moruše
Mycosphaerella mori

huba napáda Moruše, na listoch sa objavujú žlté škvrny neskôr zasychajú a sú až tmavo hnedé až čierne, postupne sa škvrny spájajú a listy opadávajú
- detail napadnutých listov


×

Phyllosticta paulowniae

Škvrnitosť listov Paulovnie
Phyllosticta paulowniae

huba napáda najmä Pawlovnie, na listoch sa objavujú svetlo hnedé škvrny , pletivo listu odumiera až vznikajú na miestach škvŕn diery
- detail napadnutých listov

●●
××

Colletotrichum sp.

Škvrnitosť listov Rododendrónov
Colletotrichum sp.

huba napáda rododendróny, na listoch sa objavujú tmavo hnedé až čierne ohraničené škvrny, pletivo listu odumiera
- detail napadnutých listov


×

Guignardia aesculi

Škvrnitosť listov Pagaštanov

Guignardia aesculi


huba napáda Pagaštany, na listoch sa objavujú najskôr malé žlté fľaky, ktoré sa rozširujú sú hnedé až čierne, až môže uschnúť celý list
- detail napadnutých listov

××
Coniothyrium wernsdorffiae

Škvrnitosť kôry ruží
Coniothyrium wernsdorffiae

huba napáda ruže, kde na konárikoch vytvára tmavo hnedé až čiene škvrny, ktoré sa postupne zväčšujú a pletivo rastlín odumiera
- detail napadnutých výhonkov

●●
×

Xanthomonas arboricol pv. pruni / Cercospora sp.

Škvrnitosť listov vavrínovcov
Xanthomonas arboricol pv. pruni

Cercospora sp.
baktéria v kombinácii s hubou spôsobuje škvrny na Prunus laurocerasus, ale i opadavých druhoch Prunus, na listoch sa objavujú tmavo hnedé kruhové neskôr nepravidelné škvrny ohraničené tmavo hnedo, alebo žlto oranžovo, pletivo listu odumiera a vznikajú diery
- detail napadnutých listo
v


×

Laetiporus sulphureus

Sírovec obyčajný
Laetiporus sulphureus


huba napádajúca mnohé listnaté stromy, na kmeni sa môžu vytvoriž veľké zhluky bledo žltých neskôr oranžovo žltých plodníc, pod kôrou vytvára mycélium, napadnutý strom usychá
- detail plodnice


×
×

Volutella buxi

Spála krušpánová

Vutella buxi

napáda Buxus- krušpán, za teplého vlhkého počasia listy blednú a začínajú schnúť na spodnej strane je vidiet bielo ružové povlaky mycélia 
- detail napadnutých listov


××

Hymenoscyphus fraxineus

odumieranie výhonov jaseňa

Hymenoscyphus fraxineus

napáda druhy jaseňa, na letorastoch sa objavujú hnedé nekrotické škvrny, ktoré rýchlo postupujú usychajú listy i celé výhony
- detail napadnutej rastliny


×

Cylindrocladium pseudonaviculatum

odumieranie výhonov krušpánu

Cylindrocladium pseudonaviculatum 

napáda Buxus- krušpán, za vlhkého počasia, na listoch a konárikoch sa objavujú hnedé tmavo ohraničené škvrny, ktoré rýchlo postupujú až sčernajú výhony a odumierajú
- detail napadnutých listov


××

Trúdnik šupinatý

Trúdnik šupinatý
Polyporus sqamosus

huba napádajúca mnohé listnaté stromy, najmä oslabené po nadmernom reze, v blízkosti poranení huba vytvára charakteristické žlté, hnedo šupinaté plodnice, pod kôrou vytvára biele mycélium, napadnutý strom pomaly usychá
- detail plodníc


×
×

Trametes versicolor

Trúdnikovec pestrý
Trametes versicolor

huba napádajúca mnohé listnaté stromy, ale vyskytuje sa len na odumretom dreve , plodnice pásikavé v hnedých odtieňoch, huba nepreniká do živých pletív
- detail plodnícVerticillium dahliae

Verticíliové vädnutie

Verticillium dahliae

huba napádajúca rôzne druhy Cotinus, Fraxinus  na letorastoch postupne od vrcholu usychajú listy, konáriky i celé časti rastlín na reze konárom je vidieť charakteristické sfatbenie cievnych zväzkov
- detail napadnutia


×
×

Verticillium spp.

Verticíliové vädnutie Javorov

Verticillium spp.

huba napádajúca rôzne druhy Javorov,  v lete pri vyžších teplotách postupne usychajú listy až celé konáriky v niektorých prípadoch celé stromy, napadnutie hubou je vidieť na priereze konárov
- detail napadnutia


×
×

patogén sa vyskytuje:
●●● často, ●● menej často, zriedka, × spôsobuje viac-menej estetické škody, ×× spôsobuje škody

________________________________________________________
©LUKAS 2011-12

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky