TRÁVNATÁ LÚKA - Alternatíva trávnika

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah

TRÁVNATÁ LÚKA - Alternatíva trávnika

Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň
Uverejnený podľa Lukas v Trávnik · Sobota 14 Nov 2015
Tags: trávniklúkatrávnatálúka

V poslednej dobe sa začínajú sa objavovať ako náhrada intenzívneho trávnika trávnaté lúky. Ich výhody spočívajú najmä v nenáročnej údržbe. Vo väčšine prípadov odpadá zálievka i hnojenie a kosia sa 1 -3 krát do roka, aby sa kvitnúce rastliny vysemenili. Sú vhodné najmä na väčšie priestranstvá a to do záhrad tvorených skôr prírodno-krajinárskym štýlom, kde najviac vynikne ich prirodzené krása.

Pri zakladaní takýchto porastov si berieme príklady výlučne z voľnej prírody. A okrem vhodných druhov tráv sú v miešanke zastúpené aj kvitnúce domáce byliny a to 10-20% -ným podielom, pričom z daného druhového zloženia sa môžu vyvinúť len určité druhy rastlín vhodné do daných klimatických a pôdnych pomerov.

Prírodné spoločenstvá


na tomto obrázku sú dobre viditeľné tieto kvitnúce byliny:
Leucanthemum vulgare - Margaréta biela, Ranunculus polyanthemos- Iskerník mnohokvetý


na tomto obrázku sú dobre viditeľné tieto kvitnúce byliny:
Achillea distans - Rebríček oddialený, Papaver rhoaes- Mak vlčí, Centaurea mollis -Nevädza mäkká, Agrostemma githago- Kúkoľ poľný


Umelo vytvorené spoločenstváPodobne ako intenzívne trávniky, ktoré sa vyvinú do svojej dospelosti po 12-16 mesiacoch, sú aj tieto porasty plne dospelé neskôr a to až v 2-3 roku po založení.

Druhy tráv najčastejšie zastúpené v lúčnom osive:
Agrostis capillaris, Briza media, Bromus mollis, Festuca ovina, Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Festuca rubra trichophylla, Lolium perene, Poa pratensis, Poa trivialis, Trisetum flavescens
Druhy bylín najčastejšie zastúpené v lúčnom osive:
Achillea sp., Bellis perennis, Campanula sp., Centaurea sp., Daucus carota, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Gallium sp., Leucanthemum sp., Lychnis sp., Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Plantago media, P. Lanceolata, Ranunculus bulbosus, Salvia pratensis, Silene vulgaris, Thymus sp., Trifolium sp., Veronica spicata


©LUKAS 2005-15Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.
0
0
0
0
0
Zadajte svoje hodnotenie:
Návrat na obsah