CHEMICKÁ OCHRANA TRÁVNIKOV

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah

CHEMICKÁ OCHRANA TRÁVNIKOV

Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň
Uverejnený podľa Lukas v Trávnik · 11 Január 2009
Tags: ochranatrávnika
U trávnikov je väčšinou žiaduce aby vytvárali jednoliaty pravidelne rastúci zahustený porast. Tento porast je tvorený jednotlivými druhmi a odrodami rôznych tráv. Je to v podstate monokultúra v ktorej sa vďaka prírode prirodzene vyskytujú aj iné rastliny pre nás buriny, voči ktorým sme odkázaní neustále bojovať. Na menších plochách a na trávnikoch z menším zaburinením môžeme odstraňovať tieto buriny ručne, pomocou špeciálnych vypichovacích nožíkov. No väčšinou je naše úsilie málo efektívne a tak sa nezaobídeme bez chémie - herbicídov.

Chemické ničenie burín
Dvojklíčnolisté buriny - sem patria všetky rastliny, ktoré majú pri klíčení semien dva klíčne listy a zloženú žilnatinu, spôsobujú v trávniku najväčší - hlavne estetický problém, ale odoberajú trávniku aj živiny a vodu.


Ďatelina plazivá                                        Púpava lekárska

vyklíčené semená rôznych náletových burín                  Skorocel kopijovitý                

Jednoklíčnolisté buriny - sem patria všetky rastliny, ktoré majú pri klíčení semien jeden klíčny list a rovnobežnú žilnatinu sú to najmä trávy, tu vzniká problém, ktorý sa dá riešiť v trávnikoch len v prípade jednoročných burinných tráv, ktoré sa dajú herbicídmi úspešne ničiť. Vytrvalé trávy ako pýr musíme zničiť ešte pred založením trávnika a to neselektívnym totálnym herbicídom. Jeho neskoršia likvidácia je už však problematická


jednoročná tráva Ježatka kuria                    vytrvalý Pýr plazivý


dvojklíčnolisté a jednoklíčnolisté buriny zničené po aplikácii herbicídu

Buriny sa v objavujú v novozaloženom trávniku najmä po navážke ornice, ktorá obsahovala semená, alebo i celé korene burín. Neskôr sa v trávniku vyskytnú nálety semien z okolitých zaburinených pozemkov.

Chemické prípravky na ničenie burín v trávnikoch sú selektívne väčšinou širokospektrálne herbicídy so spoľahlivou účinnosťou (pri správnej koncentrácii), v pôde sú odbúrateľné bez reziduálnych zvyškov. Aplikujeme ich za bezveterného, suchého, ale nie príliš horúceho počasia. Ničená burina musí mať dostatočne veľkú listovú plochu aby herbicíd úspešne účinkoval. Pri intenzívnom zaburiňovaní trávnika aplikáciu opakujeme.

Chemická ochrana voči chorobám
Vplyvom rôznych klimatických zmien, príliš intenzívnym využívaním trávnikov a tak následne nutnou intenzívnejšou údržbou je treba trávnik ošetrovať i voči biologickým patogénom. Na trávnikoch sa objavujú najčastejšie choroby hubovitého pôvodu. A to od plesní až po huby s klasickými výtrusnicami ako ich poznáme všetci.


         mycélium - Pleseň snežná                          "čarovné kruhy" spôsobené podhubím vyžších húb

Choroby sa objavujú počas celej sezóny, ale najmä na jar a jeseň pri vysokej vlhkosti vzduchu a pôdy v kombinácii s pomerne teplým počasím. Na ochranu používame postreky s fungicídnym účinkom a to hlavne preventívne. Najčastejčšie pužívame širokospektrálne fungicídy, ktoré v prípade predchádzajúceho výskytu chorôb aplikujeme 2-3x ku koncu sezóny.


©LUKAS 2009


5.0 / 5
1 recenzia
1
0
0
0
0
Zadajte svoje hodnotenie:
rýchly kontakt: 0903 78 1919
Rýchly kontakt:
Návrat na obsah