Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah
 ZÁHRADNÝ DIZAJN

Záhradník LUKAS - Okrasné záhrady a zeleň.
Naše začiatky siahajú do roku 1996 a od roku 2003 sa ako profesionálny tím venujeme poskytovaniu komplexných záhradníckych služieb, záhradnej architektúre a dizajnu.
Vytvárame najmä okrasnú zeleň súkromných záhrad, ale i vyhradenú a verejnú zeleň firemných objektov, inštitúcií, priemyselných areálov, verejných priestorov a krajiny. Naša práca zahŕňa poradenstvo, návrhy, realizácie i kompletné celoročné údržby okrasných záhrad a zelene okolo nás...


Štýl, invencia, dôraz na detail a dlhoročné skúsenosti základom vzniku originálnych záhradných kompozícií, ktorých krásu a funkčnosť oceňujú naši zákazníci už mnoho rokov.

Snažíme sa pracovať efektívne a kvalitne. Reagujeme na prichádzajúce trendy, uplatňujeme novinky v okrasných rastlinách a používame kvalitné materiály, inovujeme naše pracovné postupy a technológie. Myslíme ekologicky - separujeme, alebo kompostujeme vyprodukovaný odpad. Pri práci využívame modernú techniku a stroje. Všeobecne sa snažíme minimalizovať negatívne vplyvy na naše spoločné životné prostredie.


Záhradník Lukas

 Vajanského 1947/11, Piešťany 921 01
 IČO: 40 201 708  IČ DPH: SK 1045319044
 mobil: +421 903 78 1919
Záhradník LUKAS - profesionál s individuálnym prístupom Vám pomôže:

- upresniť a zjednotiť predstavy o Vašej budúcej okrasnej i úžitkovej záhrade

- navrhnúť funkčne a esteticky najideálnejšie kompozičné riešenie Vašej záhrady
- navrhnúť najvhodnejší rastlinný a iný materiál z hľadiska účelu a náročnosti údržby
- vybrať a dodať kvalitný rastlinný materiál, trávové osivo, alebo hotový trávnik
- zaistiť kompletnú realizáciu Vašej záhrady spolu so závlahovým systémom
- dotvoriť Vašu záhradu prvkami drobnej záhradnej architektúry, alebo umeleckými prvkami
- zaistiť poradenstvo pri údržbe, alebo zabezpečiť pravidelnú odbornú údržbu Vašej záhrady
- vyčísliť Vaše celkové náklady

Návrat na obsah