Arboristika, frézovanie pňov, drvenie záhradného odpadu - Záhradný DIZAJN | Okrasné záhrady a zeleň

Záhradník LUKAS
Prejsť na obsah
 ARBORISTIKA

Ošetrovanie stromov
Zeleň v záhrade je živá a neustále v nej prebiehajú procesy rastu, starnutia, ale aj odumierania. Zo zelene stromy zaraďujeme ako rastliny dlhoveké, ktoré rastú rôznou rýchlosťou ale v podstate neustále. Preto, pre ich správny vývoj vyžadujú počas svojho
života rôznu údžbu. Asi najdôležitejšou údržbou je odborný rez.

Rez stromov zabezpečuje počas života stromu jeho správnu estetickú, spoločenskú i ekologickú funkciu.


Pre vaše stromy zabezpečíme:

- pravidelné i nepravidelné ošetrovanie i v rizikových podmienkach lezeckou technikou

- výrub, asanáciu problematických a uschnutých stromov


Výrub stromov

Frézovanie pňov stromov
Je rýchly, ekonomický i ekologický spôsob odstránenia pňov rôznych stromov. Fréza peň postupne drví na malé hobliny.
Hobliny sa pri procese frézovania prirodzene zmiešavajú s pôdov a vzniknutá organická hmota sa môže použiť na zasypanie jamy, alebo rozhrabať v rámci priestoru, kde sa rozloží.

Frézujeme ľubovoľné priemery pňov stomov do hĺbky 30-40 cm
BIOODPAD

Drvenie záhradného odpadu
Čo s odumretou, ale i s nepotrebnou živou rastlinnou hmotou? Jej ideálne a najmä ekologické využitie je rozdrvenie a následné využitie na mulčovanie, alebo kompostovanie. Kompostovaním sa v podstate živiny odoberané z pôdy rastlinami premenia znovu na organické živiny, ktorými môžeme nahradiť priemyselné hnojivá.


Zabezpečujeme spracovanie a likvidáciu "zeleného odpadu" - drvenie konárov stomov, krov, rôzneho záhradného bioodpadu.

Mobilná drvička spracuje konáre do priemeru 80 mm

Drvenie konárov - mobilná drvička
Návrat na obsah