Všeobecný význam zelene - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Okrasné rastliny


VÝZNAM ZELENE

Zelená farba má ukľudňujúce účinky na psychiku človeka.

najdôležitejšie funkcie zelene:
ekologická, pôdoochranná - melioračná, vodoochranná - vodohospodárska, bioklimatická, hygienická , rekreačná, esteticko - krajinárska, ochranárska Prečisťuje vodu - cez korene načerpáva vodu a prefiltrovanú ju listami vyparuje

Pozitívne vplyvy zelene na kvalitu životného prostredia.
niekoľko orientačných údajov

lesopark
park

Teplota vzduchu zeleň znižuje teplotné výkyvy medzi dňom a nocou vyžarovanie v noci: listy sa prehrejú na max.30° C, plechová strecha na 60°C účinky tieňa: strom s hustou korunou prepustí 2-5% slnečného žiarenia strom s riedkou korunou prepustí 20-40% slnečného žiarenia

Kvalita vzduchu zeleň absorbuje škodlivé plyny: SO2, NO2, CO 1ha parkovej výsadby vyprodukuje ročne 21 ton kyslíku jeden dospelý strom pohltí počas vegetácie Olovo, ktoré vzniklo spálením 130 hl benzínu.
v lese je maximálne množstvo vzdušného kyslíku okolo 15.00 hod
živý plot 1m vysoký redukuje obsah Pb na polovicu

Vlhkosť vzduchu zvyšovanie vzdušnej vlhkosti vzduch v meste je o 20-25% suchší ako na voľných plochách
výpar vody: vodná hladina 100%, pôda bez vegetácie 50%, pôda s vegetáciou 87%
udržovaný trávnik vyparí za deň 2,15 mm vody/m2

Prašnosť zachytávanie prachových častíc:
1 ha smrekového porastu pohltí počas vegetácie 32 ton prachu
1 ha borovicového porastu pohltí počas vegetácie 36,6 ton prachu
1 ha bukového porastu pohltí počas vegetácie 68 ton prachu


zničený strom

a predsa sme svedkami aj takýchto činov...

_______________________________________________
©LUKAS 2000

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky