Zakladanie trávnika výsevom - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Trávnik


ZAKLADANIE TRÁVNIKA VÝSEVOM

Trávnik je človekom vytvorené spoločenstvo jednoklíčnych bylín - tráv z čeľade lipnicovité, najmä za účelom funkčného a estetického zjednotenia jednotlivých plôch záhrady. Osivo určené na výsev trávnikov sa skladá zo zmesi rôznych druhov tráv, namiešaných v určitom pomere podľa spôsobu využitia trávnika a daných prírodných pomerov. Výrobcovia trávnych zmesí ich označujú podľa základného určenia: golf, park, ornamental, šport, sucho, tieň, universal, atď.
V zmesi sú najčastejšie zastúpené tieto druhy tráv:
Lolium perenne - Mätonoh trváci, Poa pratensis - Lipnica lúčna,
Festuca rubra Rubra
- Kostrava červená dlho výbežkatá,
Festuca rubra Commutata- Kostrava červená trsnatá,
Festuca rubra trichophylla - Kostrava červená krátko výbežkatá,
Festuca ovina - Kostrava ovčia, Agrostis stolonifera - Psinček tenký
s
teblá nad povrchom pôdy

steblá pod povrchom pôdy

pôvodné semienka

mladá koreňová sústava


       mladé vzchádzajúce trávy - 2x zväčšené


Kultúrne pestované trávniky, aj tie predpestované, sa vždy zakladajú výsevom danej zmesi osiva.
Ideálny termín výsevu závisí od množstva vlahy a teploty pôdy na danej lokalite. Všeobecne sa vysieva od začiatku apríla do začiatku októbra, v letných výsevoch je nutné zabezpečiť dostatočný prísun doplnkovej závlahy.

vysievaný trávnik
vysievaný trávnik

ručný výsev

výsev špeciálnou sejačkou

príprava pôdy na vysievaný trávnik
príprava pôdy na vysievaný trávnik

ručná príprava pôdy

strojovo priprave pôda

Príprava pôdy na výsev zahŕňa tieto práce: odstránenie burín a veľkých kameňov, urovnanie a primerané uhutnenie terénu, dôkladná príprava pôdy na tzv. drobnohrudkovitú štruktúru, zapracovanie vhodného hnojiva, alebo vylepšenie kvality pôdy substrátom. Výsev prevádzame najčastejšie ručne, na väčších plochách použijeme vhodné rozmetadlá, alebo štrbinové sejačky, prípadne špeciálne výsevné stroje. Zvyčajne sa vysieva 25-30g osiva na m2 plochy. Osivo na plochu rovnomerne rozsejeme a jemne zapracujeme do pôdy hrabľami. Dbáme na to aby sme osivo nezapravili príliš hlboko, časť osiva v podstate zostáva na povrchu pôdy. Nakoniec pôdu utužíme primerane ťažkým valcom, aby sme podporili zadržiavanie vlahy v pôde.

výsev trávnika
výsev trávnika strojom

výsev osiva rozmetadlom

veľkoplošný výsev strojovou sejačkou

výsev trávnika
zálievka trávnika

valcovanie vysiatej plochy

zálievka mladého trávnika

Dostatočne plochu zavlažíme jemným prúdom vody aby sme nevyplavili osivo z pôdy. Doplnkovú závlahu aplikujeme v takej miere aby vrchná, asi 1cm vrstva plochy bola stále mierne vlhká. Prvé kosenie prevádzame v závislosti od použitej zmesi pre výsev, približne pri výške trávnika 5-7 cm

_______________________________________________
©LUKAS 2010

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky