Základne tvary a habitus rastu rastlín - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Popis legendy z katalógu rastlín


ZÁKLADNÉ TVARY RASTU (habitus) OKRASNÝCH RASTLÍN

Popis symbolov použitých v legende katalógu okrasných rastlín

habitus okrasných rastlín

1. ker s nízkym pôdu pokrývajúcim rastom, 2. ker s nízkym kompaktným rastom, 3. ker s kompaktným guľovitým rastom, 4. ker so vzpriameným a rastom a vystúpavými konármi , 5. ker so vzpriameným rastom - väčšou výškou ako šírkou, 6. stĺpovite rastúci ker, 7. ker s rastom pripomínajúci malý strom , 8. ker často s malým kmeňom a rastom malého stromu , 9. strom s kmeňom a mohutnou previsnutou korunou, 10. strom s kmeňom a previsnutou korunou, 11. strom s kmeňom okrúhlou neskôr rozložitou korunou, 12. strom s mohutnou oválnou až rozložitou korunou 13. strom s pravidelnou guľovitou korunou, 14. strom s úzkou stĺpovitou korunou, 15. strom s oválnou korunou

habitus okrasných rastlín

1. ker s nízkym pôdu pokrývajúcim rastom, 2. ker s nízkym výrazne rozložitým rastom, 3. ker s nízkym trsnatéhým rastom, 4. ker s pravidelne guľovitým rastom, 5. ker so vzpriameným rastom, 6. ker so vzpriameným vystúpavým rastom, 7. ker s kužeľovitým vzpriameným rastom, 8. strom s kmeňom a úzkou stĺpovitou korunou 9. strom s kmeňom a mohutnou kužeľovitou korunou, 10. strom s previsnutou korunou
11. strom s
kužeľovitou korunou a previsnutými konármi

habitus okrasných rastlín

1. rastlina s nízkym vankúšovitým rastom, 2. rastlina s nízkym trsnatým rastom, 3. rastlina rastúca prevažne trsovito s približne rovnakou výškou i šírkou, 4. rastlina so vzpriameným rastom, 5. rastlina tvoriaca veľké trsy z vyžším rastom,  6. vysoká, mohutná rastlina, 7. rastlina popínavá okolo opory

habitus okrasných rastlín

1. rastliny s ovíjavými výhonmi, alebo úponkami 2. rastliny s dlhými výhonmi, ktoré treba k opore vyväzovať 3. rastliny s výhonmi ktoré sa prichytávajú k opore pakorienkami

habitus okrasných rastlín

1. ruže s nízkym pôdu pokrývajúcim rastom, 2. nízke miniruže niekedy s dlhšími výhonmi, 3. ruže s krovitým rastom, 4. kríkové ruže vyššieho rastu s prevísajúcimi konármi, 5. mnohokveté ruže s krovitým bohato rozkonáreným rastom, 6. ruže popínavé vyžadujúce oporu

habitus okrasných rastlín

1. nízko rastúce rastliny, 2. nízke trsnaté, alebo rozrastajúce sa rastliny,
3. rastliny s
vysokým vzpriameným rastom, 4. rastliny nízke rozrastajúce sa po vodnej hladine, 5. rastliny rastúce v pobrežnej zóne, 6. rastliny rastúce pod vodnou hladinou

_______________________________________________
©LUKAS 2008-14

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky