Trávnik so zmesou lúčnych bylín - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Trávnik


TRÁVNATÁ LÚKA - Alternatíva trávnika

V poslednej dobe sa začínajú sa objavovať ako náhrada intenzívneho trávnika trávnaté lúky. Ich výhody spočívajú najmä v nenáročnej údržbe. Vo väčšine prípadov odpadá zálievka i hnojenie a kosia sa 1 -3 krát do roka, aby sa kvitnúce rastliny vysemenili. Sú vhodné najmä na väčšie priestranstvá a to do záhrad tvorených skôr prírodno-krajinárskym štýlom, kde najviac vynikne ich prirodzené krása.

Pri zakladaní takýchto porastov si berieme príklady výlučne z voľnej prírody. A okrem vhodných druhov tráv sú v miešanke zastúpené aj kvitnúce domáce byliny a to 10-20% -ným podielom, pričom z daného druhového zloženia sa môžu vyvinúť len určité druhy rastlín vhodné do daných klimatických a pôdnych pomerov.

Prírodné spoločenstvá

trávnatá lúka

na tomto obrázku sú dobre viditeľné tieto kvitnúce byliny: Leucanthemum vulgare - Margaréta biela, Ranunculus polyanthemos- Iskerník mnohokvetý

trávnatá lúka

na tomto obrázku sú dobre viditeľné tieto kvitnúce byliny: Achillea distans - Rebríček oddialený, Papaver rhoaes- Mak vlčí, Centaurea mollis -Nevädza mäkká, Agrostemma githago- Kúkoľ poľný


Umelo vytvorené spoločenstvá

kvitnúca lúka v záhrade

Podobne ako intenzívne trávniky, ktoré sa vyvinú do svojej dospelosti po 12-16 mesiacoch, sú aj tieto porasty plne dospelé neskôr a to až v 2-3 roku po založení.

Druhy tráv najčastejšie zastúpené v lúčnom osive:
Agrostis capillaris, Briza media, Bromus mollis, Festuca ovina, Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Festuca rubra trichophylla, Lolium perene, Poa pratensis, Poa trivialis, Trisetum flavescens
Druhy bylín najčastejšie zastúpené v lúčnom osive:
Achillea sp., Bellis perennis, Campanula sp., Centaurea sp., Daucus carota, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Gallium sp., Leucanthemum sp., Lychnis sp., Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Plantago media, P. Lanceolata, Ranunculus bulbosus, Salvia pratensis, Silene vulgaris, Thymus sp., Trifolium sp., Veronica spicata

_______________________________________________
©LUKAS 2005-15

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky