Pôdne typy, ich kvalita a vlastnosti - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Zakladanie záhrady


ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI PÔDY

Všetky rastliny potrebujú pre svoj rast okrem iného aj pravidelný a dostatočný prísun vody a živín. Tie sú prevažne dodávané koreňovou sústavou, ktorá je ukotvená v nejakom substráte. Pre prevažnú väčinu pestovaných rastlín ho tvorí pôdny profil - pôda. Tú tvorí:

živá zložka - pôdne organizmy a mikroorganizmy - edafón a korene všetkých rastlín
neživá zložka - organický humus, pevné horniny a minerálne látky, kvapalná voda, vzduch a plyny

pôdny profil
štruktúra pôdy

pôdny profil s výrazným odlíšením ornice

správna drobnohrudkovitá štruktúra pôdy

Štruktúra pôdy
je určovaná kvalitou a veľkosťou pôdnych agregátov - zŕn a hrudiek rôzneho priemeru, ktoré ovplyvňujú najmä pohyb vody v pôde.
Základné pôdne druhy

je to pôda piesočnatá, hlinitopiesočnatá, piesočnatohlinitá, hlinitá, ílovitohlinitá, ílovitá, íl
pôdy ľahké, sypké - piesočnaté 10% ílovitých pôdnych častíc
pôdy stredne ťažké - hlinité 35-45% ílovitých pôdnych častíc
pôdy ťažké - ílovité 60-75% ílovitých pôdnych častíc


Pôdy vhodné pre záhradnícke činnosti majú veľkosť pôdnych agregátov 0,25 - 10 mm a
sú to najmä pôdy piesočnatohlinitá, hlinitá

Vplyv stavebnej činnosti na kvalitu pôdy

Napriek skrývkam a skladovaniu ornice mimo stavebnej plochy sa na staveniskách stretávame s ničením vegetačnej vrstvy i celého pôdneho profilu. Táto likvidácia vzniká intenzívnou činnosťou stavebných mechanizmov pri vysokej vlhkosti terénu. Vzniká tak nadmerné zhutnenie i podorničia. Pri následnej navážke ornice často vzniká podobný problém a tak namiesto kvalitnej pôdy máme k dispozícii len pôdu s zdevastovanou štruktúrou bez kyslíka a prirodzeného pôdneho edafónu.

Defekty pôdy spôsobené stavebnou činnosťou

devastovaná ornica
devastovaná ornica

pôdna štruktúra sa ničí najmä pohybom stavebných mechanizmov

navážka "ornice"

spraš
zglejená pôda

hlinitá pôda znečistená stavebnou suťou

zglejená pôda vytvára hlboké praskliny

zhutnená pôda
frézovanie ornice

pod navážkou ornice je zhutnené podorničie dažďová voda nemôže prirodzene vsakovať

spracovávanie zhutnenej vrstvy frézovaním

Na zhutnenej pôde je nedostatok prirodzených pórov, vytvárajú sa neprirodzene veľké agregáty a nadbytočná voda nemá kam vsiaknuť ani sa prirodzene odparovať. Nastáva premokrenie pôdy s obmedzeným prístupu vzduchu a tak nastávajú v pôde
nezvratné hnilobné procesy. Korene rastlín zle rastú, nemajú dostatok kyslíka a rastliny postupne odumierajú.

_______________________________________________
©LUKAS 2010

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky