Údržba okrasnej zelene, správa vyhradenej zelene a trávnikov - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OKRASNÁ ZELEŇ

Profesionálna správa a údržba okrasnej zelene
ošetrovanie vyhradenej zelene firemných a priemyselných areálov, verejnej zelene a krajiny
zabezpečujeme:
- výchovný, udržovací a tvarovací rez okrasnej zelene
-
výškové ošetrovanie a presvetľovanie korún stromov
- asanácia stromov a frézovanie ich pňov

- chemick
á ošetrenie zelene proti chorobám a škodcom
- minerálne a organické hnojenie
-
udržiavanie pozemkov a voľných plôch

- odstraňovanie náletovej vegetácieProfesionálne celoročné údržby trávnatých a zelených plôch

- kosenie trávnikov, trávnatých plôch a ruderálnych porastov
- vertikutácia, aerifikácia, pieskovanie, valcovanie aj športových trávnatých plôch
- chemick
á ničenie burín, ochrana proti chorobám a škodcom
- minerálne a organické hnojenie
- odstraňovanie nežiadúcej vegetácie

_______________________________________________

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky