Druhy trávnatých plôch podľa spôsobu zakladania a využitia - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Trávnik


ROZDELENIE TRÁVNIKOV
- podľa spôsobu zakladania

Zelený trávnik nemôže chýbať v žiadnej záhradnej kompozícii. Esteticky a funkčne dopĺňa architektúru stavby a okolitú zeleň tvorenú kontrastnými drevinami a bylinami. Spolu vytvárajú ucelený harmonický celok, bez ktorého je máloktorá sadovnícka kompozícia úplná.

vysievaný trávnik
kobercový trávnik

vysievaný trávnik - 12 dní po výseve, pri vzchádzaní jednotlivých druhov tráv vidieť ešte holé miesta

mačinový trávnik - 7 dní po ukladaní, ešte je vidieť pásy v smere uloženia mačín, onedlho však zmiznú

Pri vysievanom trávniku sa zo začiatku objavujú holé miesta, ktoré sú spôsobené rozlične rýchlou klíčivosťou jednotlivých druhou tráv v trávnej zmesi a rozdielnou hĺbkou výsevu osiva. Po 2 týždňoch by mal byť trávnik rovnomerne vzídený. Ak vidieť holé miesta je to spôsobené chladom, pri nesprávnom termíne výsevu, častejšie však nedostatočnou a nerovnomernou zálievkou.


ROZDELENIE TRÁVNIKOV
- podľa spôsobu využitia

extenzívne
trávniky sú tvorené zo špeciálnej zmesi tráv určených do rôznych aj extrémnych podmienok,
sú často s prídavkom iných semien kvitnúcich rastlín pre minimalizovanie následnej údržby

trávnatá lúka
pastevný trávnik

trávnatá lúka kosená 1-2x ročne

trávniky pastevné kosené "spásaním"

technický trávnik
spevnený trávnik

technické kosené 1-2x mesačne

technické - spevnené kosené2-4x mesačne

intenzívne - OKRASNÉ
sú to prevažne trávniky okrasných záhrad majú väčšinou okrasný charakter s menším zaťažovaním, inokedy pri intenzívnom využívaní záhrady je potrebné aby trávnik vydržal aj záťaž všeobecne vyžadujú však pravidelnú intenzívnu údržbu

intenzívny trávnik
intenzívny trávnik

intenzívne trávniky okrasné sú kosené 1-4x týždenne

intenzívne  - ŠPORTOVÉ
tieto trávniky sú pravidelne zaťažované niektoré až extrémne preto vyžadujú
pravidelnú kontrolu zdravotného stavu, pravidelný prísun živín a veľmi intenzívnu údržbu

intenzívny trávnik
golfový intenzívny trávnik

trávniky golfové, futbalové

športový trávnik
športový trávnik

niektoré tieto trávniky sa kosia denne, alebo 3-4 x týždenne

_______________________________________________
©LUKAS 2007

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky