Jednoduchý spôsob oddelenia trávnika od záhonov - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Trávnik


ODDEĽOVAČ TRÁVNIKA A ZÁHONOV

Trávnik si ako zjednocujúca plocha záhradnej kompozície vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Okrem známej základnej údržby ako je kosenie, dodávky vlahy, hnojenie, prerezávanie, chemická ochrana proti burinám a chorobám si z času na čas vyžaduje usmernenie svojho rastu nie do výšky, ale do priestoru.
Trávnika sa skladá zo zmesy rôrnych druhov trasnatých, ale i výbežkatých tráv, ktoré majú tendenciu sa rozrastať do šírky.

V starších trávnikoch preto nastáva nutnosť tento nekoordinovaný rast trávy mechanicky obmedzovať zarezávaním. Zabezpečíme tak, že pôvodné línie trávnika zostanú nezmenené a trávnik sa nebude rozširovať do okolitých záhov s rastlinami.

zarezávanie okrajov trávnika
zarezávanie okrajov trávnika

zarezávanie okrajov travnika je pomerne pracné


Jednoduché riešenie ako zamedziť ďalšiemu rozširovaniu trávnika do záhonov je použitie vhodného deliaceho elementu.
V tomto prípade je to osvedčený plastový oddeľovač, pozostávajúci z jednotlivých segmentov, ktoré pri ukladani do seba pevne zapadajú a tvoria potom akúkoľvek požadovanú líniu, alebo krivku.
Pri ošetrovaní trávnika sú dostatočne nízko aby sa nepoškodili kosačkou.
Ich výhoda/nevýhoda je, že sú plastové, čiže časom sa môze stať, že sa jednotlivý segment poškodí, ale dá sa veľmi jednoducho vymeniť za nový..

trávnikový oddeľovač
trávnikový oddeľovač

detail štyroch segmentov plastových oddeľovačov trávnika

osadením oddeľovačov vytvoríme požadavaný tvar budúceho záhonu

plastový trávnikový oddeľovač
plastový oddeľovač záhonov

plastovým oddeľovačom môžeme ohraničiť trávnik i všetky ostatné materiály v záhonoch

_______________________________________________
©LUKAS 2013

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky