Jedovaté rastliny v okrasnej záhrade - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Okrasné rastliny


JEDOVATÉ OKRASNÉ RASTLINY

V našich záhradách rastie skoro nespočetné množstvo rastlín. Pestujeme ich kvôli nenahraditeľným úžitkovým a estetickým hodnotám, ktoré blahodárne vplývajú na kvalitu nášho života. Tieto rastliny však majú aj vlastnosti, ktoré často predstavujú i vážne nebezpečie pre život. Neznamená to však, že by sme mali tieto rastliny nejako zaznávať, alebo ich ničiť. Sú súčasťou nášho životného prostredia a treba s nimi len primerane a s rozumom zaobchádzať.

Medzi jedovatými a nejedovatými rastlinami nie je jednoznačná hranica. Vo vzťahu k človeku môžeme rastliny označiť ako: jedlé, nejedlé, liečivé (zároveň i jedovaté), jedovaté - kde ich toxicita môže mať rôzne stupne. Toxíny obsiahnuté v rastlinách môžu ľudskému organizmu spôsobovať rôzne alergické reakcie,alebo pôsobiť halucinogénne. Prudko jedovaté rastliny nepriaznivo ovplyvňujú telesné funkcie, poškodzujú orgány až spôsobujú smrť.

Ihličnaté dreviny - Prudko jedovaté
Tu sú jedovaté celé rastliny. Najviac toxických látok je však obsiahnutých v mladých vetvičkách a nezrelých plodoch. Pri Tise nie je jedovaté len červené oplodie, inak všeobecne spôsobujú podráždenie pokožky pri nepozornom zaobchádzaní.Pri požití vyvolávajú ťažké otravy, bezvedomie až smrť.

Taxus baccata
Juniperus sabina

Tis -Taxus baccata

Borievka - Juniperus sabina

Ihličnaté dreviny - Jedovaté
Sú väčšinou celé rastliny, u senzibilných jedincov môžu spôsobovať lokálne podráždenie pokožky. Pri požití zvyšujú krvný tlak, vyvolávajú zažívacie ťažkosti, zvracanie a hnačky.

Thuja occidentalis
Chamaecyparis lawsoniana

Tuja - Thuja occidentalis

Cypruštek - Chamaecyparis lawsoniana

Stálozelené dreviny - jedovaté
Jedovaté sú najmä plody a semená, spôsobujú bolesti hlavy, nevoľnosť až stratu vedomia.

Prunus laurocerasus
Hedera helix

Vavrínovec - Prunus laurocerasus

Brečtan - Hedera helix

Byliny - prudko jedovaté
Jedovaté sú celé rastliny po požití časti rastlín spôsobujú zvracanie, hnačky, zápal ľadvín až smrť.

Digitalis
Anemone
Convalaria

Náprstník - Digitalis

Veternica - Anemone

Konvalinka - Convalaria

Byliny - jedovaté
Môžu spôsobiť lokálne podráždenie pokožky, po požití časti rastlín spôsobiť žalúdočné a črevné potiaže.

Galanthus
Papaver
Iris

Snežienka - Galanthus

Mak - Papaver

Kosatec - Iris

Opadavé dreviny - prudko jedovaté
Celé rastliny prudko jedovaté, najmä semená. Po požití nevoľnosť a zvracanie, zvýšená teplota,
poruchy krvného obehu a nervového systému.

Euonymus europaeus
Laburnum anagyroides

Bršlen - Euonymus europaeus

Štedrec - Laburnum anagyroides

Opadavé dreviny - jedovaté
Jedovaté sú väčšinou len časti rastliny najmä plody po požití spôsobujú nevolnosť a zvracanie.

Viburnum opulus
Prunus padus

Kalina - Viburnum opulus

Čremcha - Prunus padus

Symphoricarpos albus
Ligustrum ovalifolium

Imelovník - Symphoricarpos albus

Vtáči zob - Ligustrum ovalifolium

Jedovaté rastliny sú v katalógu rastlín označované podľa miery jedovatosti ako:
××× - prudko jedovaté, pri požití i relatívne malého množstva časti rastliny môžu spôsobiť zažívacie ťažkosti až vážne poškodenie organizmu i smrť
×× - jedovaté, najmä pre deti "zaujímavé" časti rastliny (kvety, plody, semená) spôsobujú
po požití zažívacie ťažkosti až vážne poškodenie organizmu
× - jedovaté, ale pri bežnom styku s rastlinami s veľmi malou pravdepodobnosťou otravy

Pri všetkých podozreniach z otravy je dôležité:
uvoľniť ústnu dutinu, vyvolať zvracanie, podať vlažnú vodu a aktívne uhlie, zaistiť telo proti
podchladeniu, pri bolestiach žalúdka a čriev aplikovať teplé obklady, zaistiť lekárske ošetrenie.

_______________________________________________
©LUKAS 2011

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky