Devastácia a poruchy trávnikov vplyvom neodbornej údržby - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Trávnik


DEVASTÁCIE TRÁVNIKOV

majú za následok zníženie kvality porastu a celkovej funkčnej a estetickej hodnoty trávnika v mnohých prípadoch aj jeho čiastočnú likvidáciu

Fyziologické poruchy trávnika
vznikajú pri nesprávne zvolenom druhovom založení osiva, nedodržaní technologických postupov pri zakladaní trávnika, pri jeho nedostatočnom, alebo nekvalifikovanom ošetrovaní a údržbe.

zaťažovaný trávnik
zaburinený trávnik

V nadmerne zaťažovanom trávniku s nedostatočnou zálievkou a hnojením, začnú časom vznikať holé miesta a objavovať sa trváce buriny

Trávnik pri nedostatočnom ošetrovaní, zálievke, hnojení a bez likvidácie trvácich náletových burín

vypálený trávnik
zaschnutý trávnik

Vypálené časti trávnika spôsobuje nesprávne dávkované minerálne hnojenie

Devastácia trávnika absenciou závlahy v tesnej blízkosti spevnených plôch

vypálený trávnik
zle kosený trávnik

Vypálené časti trávnika spôsobené exkrementami psov

Nesprávne kosenie bez zberného koša a odstránením veľkej listovej plochy trávy zostáva zoschnutá plsť na povrchu

zle kosený trávnik
ušľapaný trávnik

Pri kosení s tupými nožmi je tráva na mieste kosenia rozstrapkaná a trávnik má šedastý nádych

v zimnom období po trávniku zbytočne nechodíme aby sme nepodporovali tvorbu plesní na jar


Biologické poruchy trávnika
I
nfekčné poruchy vznikajú vplyvom rôznych patogénov chorôb najčastejšie hubového pôvodu. Je to väčšinou dôsledok nesprávneho, alebo nedostatočného ošetrovania trávnika a následným vplyvom nepriaznivých poveternostných faktorov. Ďaľšie devastácie vznikajú i pôsobením rôznych živočíšnych škodcov.

katalóg - choroby trávnika  
napadnutý trávnik
krt v trávniku

infekčný patogén - Pleseň snežná

neinfekčný patogén -  Krt podzemný

_______________________________________________
©LUKAS 2005-10

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky