Ochrana trávnika voči burinám a chorobám - Záhradník LUKAS | ZÁHRADNÝ DIZAJN - Okrasné záhrady a zeleň

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rady do záhrady > Trávnik


CHEMICKÁ OCHRANA TRÁVNIKOV

U trávnikov je väčšinou žiaduce aby vytvárali jednoliaty pravidelne rastúci zahustený porast. Tento porast je tvorený jednotlivými druhmi a odrodami rôznych tráv. Je to v podstate monokultúra v ktorej sa vďaka prírode prirodzene vyskytujú aj iné rastliny pre nás buriny, voči ktorým sme odkázaní neustále bojovať. Na menších plochách a na trávnikoch z menším zaburinením môžeme odstraňovať tieto buriny ručne, pomocou špeciálnych vypichovacích nožíkov. No väčšinou je naše úsilie málo efektívne a tak sa nezaobídeme bez chémie - herbicídov.

Chemické ničenie burín

Dvojklíčnolisté buriny - sem patria všetky rastliny, ktoré majú pri klíčení semien dva klíčne listy a zloženú žilnatinu, spôsobujú v trávniku najväčší - hlavne estetický problém, ale odoberajú trávniku aj živiny a vodu.

Ďatelina v trávniku
Púpava v trávniku

Ďatelina plazivá

Púpava lekárska

burina v trávniku
Skorocel v trávniku

vyklíčené semená rôznych náletových burín

Skorocel kopijovitý

Jednoklíčnolisté buriny - sem patria všetky rastliny, ktoré majú pri klíčení semien jeden klíčny list a rovnobežnú žilnatinu sú to najmä trávy, tu vzniká problém, ktorý sa dá riešiť v trávnikoch len v prípade jednoročných burinných tráv, ktoré sa dajú herbicídmi úspešne ničiť. Vytrvalé trávy ako pýr musíme zničiť ešte pred založením trávnika a to neselektívnym totálnym herbicídom. Jeho neskoršia likvidácia je už však problematická

Ježatka v trávniku
Pýr v trávniku

jednoročná tráva Ježatka kuria

vytrvalý Pýr plazivý

buriny v trávniku
buriny v trávniku

dvojklíčnolisté a jednoklíčnolisté buriny zničené po aplikácii herbicídu

Buriny sa v objavujú v novozaloženom trávniku najmä po navážke ornice, ktorá obsahovala semená, alebo i celé korene burín. Neskôr sa v trávniku vyskytnú nálety semien z okolitých zaburinených pozemkov.

Chemické prípravky na ničenie burín v trávnikoch sú selektívne väčšinou širokospektrálne herbicídy so spoľahlivou účinnosťou (pri správnej koncentrácii), v pôde sú odbúrateľné bez reziduálnych zvyškov. Aplikujeme ich za bezveterného, suchého, ale nie príliš horúceho počasia. Ničená burina musí mať dostatočne veľkú listovú plochu aby herbicíd úspešne účinkoval. Pri intenzívnom zaburiňovaní trávnika aplikáciu opakujeme.

katalóg - poškodenia trávnika


orientačný plán ničenia burín počas sezóny

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

                         


Chemická ochrana voči chorobám

Vplyvom rôznych klimatických zmien, príliš intenzívnym využívaním trávnikov a tak následne nutnou intenzívnejšou údržbou je treba trávnik ošetrovať i voči biologickým patogénom. Na trávnikoch sa objavujú najčastejšie choroby hubovitého pôvodu. A to od plesní až po huby s klasickými výtrusnicami ako ich poznáme všetci.

Pleseň v trávniku
Huby v trávniku

mycélium - Pleseň snežná

"čarovné kruhy" spôsobené podhubím vyžších húb

Choroby sa objavujú počas celej sezóny, ale najmä na jar a jeseň pri vysokej vlhkosti vzduchu a pôdy v kombinácii s pomerne teplým počasím. Na ochranu používame postreky s fungicídnym účinkom a to hlavne preventívne. Najčastejčšie pužívame širokospektrálne fungicídy, ktoré v prípade predchádzajúceho výskytu chorôb aplikujeme 2-3x ku koncu sezóny.

katalóg - choroby trávnika

orientačný plán chemickej ochrany počas sezóny

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

                           


_______________________________________________
©LUKAS 2009

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky